5 naukowców związanych z Uniwersytetem Warszawskim otrzymało Nagrody Prezesa Rady Ministrów. Wyróżnienia są przyznawane w trzech kategoriach: za osiągnięcia w działalności naukowej, wdrożeniowej lub artystycznej, za osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego oraz za wyróżniającą się rozprawę doktorską.

Dr hab. Miłosz Giersz został wyróżniony za osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego. Naukowiec, który w ubiegłym roku uzyskał stopień doktora habilitowanego, pracuje w Instytucie Archeologii Wydziału Historycznego. Wyróżnienie zostało mu przyznane za rozprawę „Castillo de Huarmey: un centro del imperio Wari en la costa norte del Peru” (Południowa granica państwa Moche i problem administracji imperium Wari na północno-centralnym wybrzeżu Peru) oraz za osiągnięcia, które doprowadziły do jej napisania.

 

Nagrody premiera zostały przyznane też czterem doktorom, którzy obronili swoje prace doktorskie na UW. Tegoroczni laureaci to:

 

  • dr Michał Lesiuk (Wydział Chemii), nagroda za rozprawę „Analityczne dwucentrowe całki w bazie orbitali Slatera i funkcji jawnie skorelowanych”,
  • dr Tomasz Smoleński (Wydział Fizyki), nagroda za rozprawę „Spektroskopia kropek kwantowych CdSe/ZnSe z pojedynczymi jonami Fe²⁺”,
  • dr Marcin Wrochna (Wydział Matematyki i Informatyki), nagroda za rozprawę „The topology of solution spaces of combinatorial problems”,
  • dr Ewa Zawojska (Wydział Nauk Ekonomicznych), nagroda za rozprawę „Incentive compatibility in stated preference valuation methods”.

Laureatów z Uniwersytetu Warszawskiego do nagrody zgłosił rektor UW. Pełna lista laureatów jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

środa, listopad 6, 2019 - 14:35