Trwa kampania „Równoważni”, której celem jest podkreślenie, że na UW nie ma miejsca na dyskryminację, a każda osoba która jej doświadczyła znajdzie wsparcie na uczelni. Nowym elementem kampanii są materiały edukacyjne, które wyjaśniają czym jest dyskryminacja i na czym polegają różnorodne przejawy tego zjawiska.

Uniwersytet Warszawski od kilku lat podejmuje działania na rzecz budowania środowiska wolnego od dyskryminacji. Dążymy do tego, by być miejscem atrakcyjnym, komfortowym i bezpiecznym dla wszystkich członków naszej społeczności akademickiej.

 

Jednym z działań podejmowanych przez UW na rzecz równego traktowania jest realizowana od 14 października kampania „Równoważni”. Celem kampanii jest podkreślenie, że na uczelni nie ma miejsca na dyskryminację, wszystkim należy się szacunek, bez względu na różnicujące cechy, a każda osoba która doświadczyła dyskryminacji lub była jej świadkiem znajdzie na UW wsparcie.

 

Kampania obejmuje serię plakatów oraz materiały video udostępniane na profilach uniwersytetu w mediach społecznościowych oraz na stronach internetowych jednostek. Nowym elementem kampanii jest seria spotów edukacyjnych. Występujący w nich przedstawiciele UW tłumaczą czym jest dyskryminacja i w jaki sposób może się ona przejawiać ze względu na takie cechy jak m.in.: płeć, wiek, religia, etniczność, niepełnosprawność czy orientacja seksualna.

 

Więcej informacji o kampanii znajduje się pod adresem: www.rownowazni.edu.pl

Na Uniwersytecie Warszawskim funkcjonują instytucje, których zadaniem jest działanie na rzecz budowania na uczelni środowiska wolnego od wszelkich form dyskryminacji. Są to rzecznik akademicki, który wspiera członków społeczności akademickiej m.in. w rozwiązywaniu sporów oraz specjalista ds. równouprawnienia, który zajmuje się polityką antydyskryminacyjną, równym traktowaniem i różnorodnością. Na UW istnieje także Komisja rektorska ds. przeciwdziałania dyskryminacji.

Dr hab. Julia Kubisa, specjalistka ds. równouprawnienia na UW mówi o tym jest dyskryminacja i jakie są jej rodzaje:

Dr Anna Cybulko, Rzeczniczka Akademicka (Ombusman) UW, mówi o tym czym jest dyskryminacja ze względu na wiek i w jakich sytuacjach należy reagować:

 

 

środa, listopad 6, 2019 - 11:40