Na podstawie rekomendacji Rady ds. akredytacji Kampusu Ochota, decyzją Kierownika Programu IDUB przyznane zostało dofinansowanie w konkursie na wdrożenie nowych systemów zarządzania jakością w laboratoriach na UW w ramach Działania I.4.1.

Fundusze w wysokości 50 000 zł uzyskał wniosek dra Jeffa Palatini, kierownika laboratorium Genomics Core Facility z Centrum Nowych Technologii UW.

Przyznane dofinansowanie przeznaczone zostanie na wdrożenie systemu zarządzania jakością dla laboratorium medycznego na UW trwale zwiększających potencjał badawczy Uniwersytetu. Wdrożenie nastąpi zgodnie z normą PN-EN ISO 15189:2013-05 „Laboratoria medyczne – Wymagania dotyczące jakości i kompetencji”. Będzie to pierwsza tego typu akredytacja dla laboratorium na Uniwersytecie Warszawskim.

Laboratorium Specjalistyczne Genomiki CeNT, Genomics Core Facility, zajmuje się analizą sekwencji RNA i DNA, ich struktur i interakcji w procesach biologicznych i biochemicznych. Celem działalności laboratorium jest wzbogacenie środowiska akademickiego w dostęp do szerokiego spektrum specjalistycznych urządzeń do badań w obszarze Genomiki i powiązanych z nią dyscyplin, takich jak: Metagenomika, Transkryptomika, Epigenomika, Interaktomika, Onkogenomika, Genomika Strukturalna i wiele innych dynamicznie rozwijających się obszarów niezwykle istotnych w nowoczesnej medycynie i diagnostyce spersonalizowanej.

Koordynatorem działań związanych z funkcjonowaniem i rozwojem laboratoriów akredytowanych na Uniwersytecie Warszawskim jest Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zadania są realizowane w ramach Działania I.4.1 „Zwiększenie potencjału Core-Facility na Kampusie Ochota”.

wtorek, wrzesień 27, 2022 - 10:15