Kierownik projektu – prof. dr hab. Ewa Bulska – poszukuje osoby na stanowisko Post-Doc (badacz wizytujący) w ramach projektu OPUS NCN „Zastosowanie modelu ORM do precyzyjnego oznaczania stosunków izotopowych pierwiastków” (eng. „Application of the ORM for precise determination of the isotope ratios of elements.”), nr umowy UMO[1]2021/41/B/ST4/04231.

Liczba dostępnych etatów: 1

Kwalifikacje kandydata/tki:

 1. Stopień doktora nauk w zakresie chemii (lub bliski termin obrony pracy doktorskiej), uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rozpoczęciem roku zatrudnienia w projekcie,
 2. Bardzo dobra znajomość chemii analitycznej ze szczególnym uwzględnieniem bioanalityki
 3. Doświadczenie w wykorzystaniu technik rozdzielczych i spektrometrii mas,
 4. Doświadczenie w pracy w laboratorium analitycznym
 5. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 6. Umiejętność szybkiego uczenia się,
 7. Umiejętność pracy zespołowej.

Kandydat/ka musi spełniać wymagania zawarte w art. 113 Ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dn. 20.07.2018 (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.)

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • CV zawierające szczegółowe informacje na temat wykształcenia Kandydata/Kandydatki, zainteresowań badawczych, ewentualnych wyróżnień, nagród, stypendiów, praktyk i staży naukowych,
 • list motywacyjny,
 • co najmniej jeden list rekomendacyjny,
 • kopia dyplomu doktorskiego lub zaświadczenie o bliskim terminie obrony,
 • informacja o przetwarzaniu danych osobowych (wzór poniżej).

Opis zadań:

 • opracowanie i walidacja procedur analitycznych,
 • prowadzenie pomiarów techniką MC-ICP-MS,
 • sprzężenie chromatografu jonowego oraz generatora wodorków z układem MC-ICP-MS.

Warunki zatrudnienia:

Zatrudnienie na pełnym etacie. Umowa na rok z możliwością przedłużenia, w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Uniwersytet Warszawski nie zapewnia mieszkania.

Termin składania dokumentów: 5 listopada 2022.

Zgłoszenie należy przesyłać na adres: sekretariat@cnbc.uw.edu.pl w formacie PDF w jednym pliku o nazwie Nazwisko_imię_Opus.pdf. Proszę zatytułować maila: „OPUS Application Nazwisko Imię”.

Dokumentacja złożona przez kandydatów zostanie oceniona przez komisję, której przewodniczy kierownik projektu prof. dr hab. Ewa Bulska. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani e-mailem o terminie rozmowy kwalifikacyjnej do dnia 10.11.2022. Wyniki konkursu zostaną przesłane e-mailem do wybranych kandydatów do dnia 25.11.2022.

Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania

Ogłoszenie w pdf

środa, październik 5, 2022 - 11:20