UCSM reprezentowali: dr Manuel Alberto Briceño Ortega, rektor UCSM, dr César Cáceres Zárate, prorektor UCSM ds. administracyjnych, oraz dr Gonzalo Dávila del Carpio, dyrektor ds. badań.

Goście uczestniczyli w uroczystej inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim, podczas której obecny był również Hubert Wieland Conroy, ambasador Republiki Peru w Polsce.

W trakcie wizyty omówione zostały perspektywy i wyzwania dalszej współpracy pomiędzy UW a UCSM, w tym możliwości badawcze projektów naukowych, które są realizowane przez obie uczelnie. Zaprezentowano laboratoria, jakimi dysponuje Centrum Nowych Technologii UW i Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW. Goście z UCSM mieli także okazję zwiedzić Ogród Botaniczny UW.

Zwieńczeniem wizyty było podpisanie przez rektorów, prof. Alojzego Z. Nowaka i dr. Manuela Alberto Briceño Ortegę, porozumienia o kontynuowaniu współpracy pomiędzy uczelniami w ramach dyscypliny archeologia oraz o rozszerzeniu współpracy o nauki przyrodnicze i nauki sądowe.

Organizatorami wizyty ze strony UW były jednostki: Centrum Badań Andyjskich oraz Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych.

Źródło: www.uw.edu.pl

poniedziałek, październik 17, 2022 - 10:16