• Polski
  • English

Grupy Badawcze


Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego

otrzymało 18 sierpnia 2014 roku Akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (AB 1525) dla trzech laboratoriów badawczych:

Zakres Akredytacji Laboratorium Badawczego CNBCh UW
Certyfikat-Akredytacji-Laboratorium-CNBCh-UW.pdf
INFORMACJE O LABORATORIACH NA STRONIE PCA

 

Specjalistyczne Laboratoria Badawcze

W CNBCh UW znajdują się specjalistyczne laboratoria badawcze powstałe dzięki środkom z funduszy unijnych projektu CENT III.  Laboratoria te są wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt oraz aparaturę badawczą. Pracujące w nich grupy badawcze są częścią struktury Centrum, jednakże ze względu na interdyscyplinarność naszej jednostki, część grup tworzy się w celu realizowania poszczególnych projektów lub grantów badawczych.

Specjalistyczne Laboratoria Badawcze CNBCh UW: Analityczne Centrum Eksperckie,Laboratorium Syntezy Metaloorganicznej,Nowe Metody Spektroskopii NMR, Laboratorium Biogeochemii i Ochrony Środowiska,Wydziałowe Laboratorium Zaawansowanej Inżynierii Kryształów im. Jana Czochralskiego.

Zakłady Wydziałów Biologii i Chemii UW

Zakłady wydziałów Biologii i Chemii Uniwersytetu Warszawskiego są stałym elementem struktur wydziałowych zlokalizowanych w budynku CNBCh UW. Pracownicy Zakładów tworzą grupy badawcze, które realizują projekty oraz badania korzystając z infrastruktury zakupionej ze środków projektu CENT III. Są to: Zakład Ekologii, Zakład Hydrobiologii,  Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska oraz Zakład Paleologii i Ewolucji.