• Polski
  • English

Student w projekcie AnaLIza spektralna zabytkowych atrameNtów z wykorzystaniem uczenia mAszynowego: ALiNA”  Termin wysyłania aplikacji: 15 października 2022 r.

Student w projekcie „Stereoselektywne i Stereoretentywne Katalizatory Metatezy Olefin o Zwiększonej Stabilności Chemicznej i Termicznej” Termin wysyłania aplikacji: 15 października 2022 r.

 

Protokoły z przebiegu prac komisji konkursowych, wyniki konkursów:

Stypendysta (student) w grancie MAESTRO 11: „Nieortodoksyjne koncepcje w metatezie olefin” (UMO-2019/34/A/ST4/00372)

Stypendysta (student) w grancie Sonata BIS 11: Stereoselektywne i Stereoretentywne Katalizatory Metatezy Olefin o Zwiększonej Stabilności Chemicznej i Termicznej (DEC-2021/42/E/ST4/00187)

Stypendysta (doktorant) w grancie MAESTRO 11: „Nieortodoksyjne koncepcje w metatezie olefin” (UMO-2019/34/A/ST4/00372)

Stypendysta (doktorant) w grancie MAESTRO 11: „Nieortodoksyjne koncepcje w metatezie olefin” (UMO-2019/34/A/ST4/00372)

Stypendysta (doktorant) w grancie MAESTRO 11: „Nieortodoksyjne koncepcje w metatezie olefin” (UMO-2019/34/A/ST4/00372)

Badacz wizytujący w projekcie OPUS16 NCN „Selektywny transport anionów o znaczeniu biologicznym przez dwuwarstwy lipidowe”

Sstypendysta (doktorant) w grancie Sonata BIS 11: „Stereoselektywne i Stereoretentywne Katalizatory Metatezy Olefin o Zwiększonej Stabilności Chemicznej i Termicznej”

Stypendysta (doktorant) w grancie MAESTRO 11: „Nieortodoksyjne koncepcje w metatezie olefin” (UMO-2019/34/A/ST4/00372)

Stypendysta (student) w grancie MAESTRO 11: „Nieortodoksyjne koncepcje w metatezie olefin” (UMO-2019/34/A/ST4/00372)

 

 

 

brak ofert

f

brak ofert