• Polski
 • English

Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW, posiada akredytację przyznaną w 2014 roku przez Polskie Centrum Akredytacji.

Akredytowane laboratoria świadczą usługi w zakresie:

 • badań chemicznych żywności i produktów rolnych;
 • bada chemicznych pasz dla zwierząt;
 • badań chemicznych wody oraz wody do spożycia przez ludzi;
 • badań chemicznych wyrobów chemicznych;
 • badań chemicznych wyrobów i materiałów konstrukcyjnych;
 • badań właściwości fizycznych skał.

Doświadczony personel i odpowiednie zaplecze sprzętowe zapewniają sprawną realizację zleceń i ważność wyników pomiarów.

Laboratoria spełniają wymagania systemowe oraz techniczne normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.

Centrum posiada obecnie certyfikat akredytacji ważny do 17 sierpnia 2026 roku.

Informacje o laboratoriach na stronie PCA

Aktualny zakres akredytowanej działalności laboratoryjnej CNBCh UW zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02: link do dokumentu

Aktualna lista badań prowadzona w ramach zakresu elastycznego: link do dokumentu

Osoba odpowiedzialna za działalność akredytacyjną w CNBCh UW:

mgr Andrzej Gawor
pełnomocnik ds. jakości
tel.: 22 55 26 705, nr pok.: 4.13
e-mail: akredytacja@uw.edu.pl

LABORATORIA AKREDYTOWANE

ANALITYCZNE CENTRUM EKSPERCKIE
prof. dr hab. Ewa Bulska (ebulska@chem.uw.edu.pl)

 • badania pozostałości pestycydów w żywności i produktach rolnych techniką LC-MS/MS;
 • badania pozostałości pestycydów w żywności i produktach rolnych techniką GC-MS/MS;
 • badania pozostałości ditiokarbaminianów w żywności i produktach rolnych GC-MS;
 • badanie mikotoksyn w zbożach, przetworach zbożowych i paszach dla zwierząt techniką LC-MS/MS;
 • badania zawartości wybranych metali w żywności techniką ICP-MS;
 • badania zawartości wybranych pierwiastków w wodzie metodą ICP-MS.

Kontakt ws. zapytań ofertowych:

Biuro Obsługi Klienta Analityczne Centrum Eksperckie
mgr inż. Beata Kondraszuk
e-mail: b.kondraszuk@cnbc.uw.edu.pl
nr tel.: +48 531 680 463

 

LABORATORIUM BIOGEOCHEMII  I OCHRONY ŚRODOWISKA
dr hab. Małgorzata Suska-Malawska, prof. UW (malma@biol.uw.edu.pl)

 • badania zawartości wybranych pierwiastków w wodzie metodą FAAS;
 • badania zawartości rtęci w glebie metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej z techniką amalgamacji.

Kontakt ws. zapytań ofertowych: dr hab. Małgorzata Suska-Malawska, prof. UW (malma@biol.uw.edu.pl)

 

LABORATORIUM BADAŃ STRUKTURALNYCH  I FIZYKO-CHEMICZNYCH
prof. dr hab. Aleksandra Misicka-Kęsik (misicka@chem.uw.edu.pl)

 • potwierdzenie wzoru sumarycznego związków chemicznych w wyrobach chemicznych (czyste związki organiczne w postaci stałej i ciekłej) metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją wysokorozdzielczą spektrometrią mas z jonizacją w źródle jonów ESI (HPLC-HRMS).

Kontakt ws. zapytań ofertowych: Beata Wileńska (bwilenska@chem.uw.edu.pl)

 

LABORATORIUM MIKROSKOPII I SPEKTROSKOPII ELEKTRONOWEJ
prof. dr hab. Mikołaj Donten (donten@chem.uw.edu.pl)

 • pierwiastkowa analiza jakościowa wyrobów i materiałów konstrukcyjnych (materiały metaliczne i niemetaliczne, kompozyty, spieki, minerały) oraz wyrobów z tworzyw sztucznych metodą skaningowej mikroskopii elektronowej z EDS (SEM-EDS).

Kontakt ws. zapytań ofertowych: dr Sylwia Turczyniak-Surdacka (sturczyniak@cnbc.uw.edu.pl)

 

LABORATORIUM BIOANALITYCZNE
prof. dr hab. Magdalena Maj-Żurawska (mmajzur@chem.uw.edu.pl)

 • badanie zawartości wapnia w wodach (powierzchniowych, podziemnych, do spożycia, butelkowanych, przemysłowych) metodą spektrofotometryczną z wykorzystaniem analizatora dyskretnego.

Kontakt ws. zapytań ofertowych: prof. dr hab. Magdalena Maj-Żurawska (mmajzur@chem.uw.edu.pl)

 

GREENMET LAB
dr hab. Wojciech Hyk (wojhyk@chem.uw.edu.pl)

 • badania zawartości wybranych pierwiastków w wyrobach i materiałach konstrukcyjnych (stale wysokostopowe) metodą fluorescencyjnej spektrometrii rentgenowskiej z dyspersją energii (XRF-ED).

Kontakt ws. zapytań ofertowych: dr hab. Wojciech Hyk (wojhyk@chem.uw.edu.pl)

 

Wydział Geologii UW
ŚRODOWISKOWE LABORATORIUM NISKOTEMPERATUROWEJ SKANINGOWEJ MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ CRYO-SEM
dr Emilia Wójcik (wojcike@uw.edu.pl)

 • badania właściwości fizycznych skał metodą skaningowej mikroskopii elektronowej z EDS (SEM-EDS).

Kontakt ws. zapytań ofertowych: dr Emilia Wójcik (wojcike@uw.edu.pl)

Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego koordynuje działania związane z funkcjonowaniem i rozwojem laboratoriów akredytowanych na Uniwersytecie Warszawskim.

Zadania są realizowane w ramach Działania I.4.1 „Zwiększenie potencjału Core-Facility na Kampusie Ochota” oraz działania I.4.2 „Fundusz odnawiania i rozwoju infrastruktury badawczej” w ramach Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

Celem tych działań jest trwale zwiększenie potencjału naukowego i komercyjnego laboratoriów akredytowanych Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Więcej informacji: https://cnbch.uw.edu.pl/program-idub-cnbch-uw/

Zapraszamy do korzystania z naszych usług akredytowanych.

Centrum Nauk Biologiczno – Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego wspólnie z Polskim Centrum Akredytacji organizuje szkolenia nt. jakości wyników pomiarów chemicznych w laboratoriach badawczych. Innowacyjny charakter szkoleń to połączenie wykładów Polskiego Centrum Akredytacji z zakresu systemu zarządzania z zajęciami praktycznymi realizowanymi w laboratoriach badawczych Centrum Nauk Biologiczno–Chemicznych UW, prowadzonymi przez wykwalifikowaną kadrę naukową.

Szkolenia są przeznaczone dla personelu technicznego chemicznych laboratoriów badawczych, zajmującego się opracowaniem i walidacją oraz wdrażaniem metod badawczych, zainteresowanych szczególnie praktycznymi aspektami zapewniania spójności pomiarowej w badaniach chemicznych oraz szacowaniem niepewności pomiaru w badaniach chemicznych.
Szczegóły oferty TUTAJ.

 

SALA 0.36 (MIEJSCE DOBRYCH SPOTKAŃ)

Nowoczesna sala wyposażona w projektor multimedialny oraz monitor interaktywny oferujący funkcję flip-chart. Sala idealna na spotkania naukowe, biznesowe, zebrania, etc.          

Sala 0.37

Sala na parterze budynku, przestronna, nowoczesna, z dużymi przeszklonymi oknami. Wyposażona w projektor multimedialny. Sala idealna na spotkania naukowe, biznesowe, zebrania, etc.    

Sala 0.38

Sala na parterze budynku, przestronna, nowoczesna, z dużymi przeszklonymi oknami. Wyposażona w projektor multimedialny. Sala idealna na spotkania naukowe, biznesowe, zebrania, etc.

Aula A

Nowoczesna, przestronna aula wyposażona w projektor multimedialny oraz nagłośnienie.

Aula B

Nowoczesna, przestronna aula wyposażona w projektor multimedialny, nagłośnienie, kabinę do tłumaczeń symultanicznych.

Aula A+B

Nowoczesna, przestronna, wyposażona w projektor mulitmedialny, nagłośnienie, kabinę do tłumaczeń symultanicznych, komputer, nagrywanie.  

Hol przy auli A+B

Przestronna, nowocześnie urządzona powierzchnia na parterze budynku. Hol znajduje się obok auli A oraz B.

Hol przy Auli C

Przestronna, nowocześnie urządzona powierzchnia na parterze budynku.

Aula C

Nowoczesna, przestronna aula wyposażona w projektor multimedialny, kabinę do tłumaczeń symultanicznych oraz nagłośnienie.

SALA 0.109

Nowoczesna sala konferencyjna wyposażona w projektor multimedialny oraz system do video konferencji.

SALA 5.02 (Z TARASEM WIDOKOWYM)

Nowoczesna sala wyposażona w projektor multimedialny, idealne miejsce na spotkania biznesowe, szkoleniowe, prezentacje, warsztaty.