• Polski
 • English

Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego (CNBCh UW) jest ośrodkiem naukowo-badawczym zlokalizowanym na uniwersyteckim kampusie „Ochota”. Powstało w celu prowadzenia zaawansowanych badań o dużym znaczeniu naukowym, których wyniki są wykorzystywane do rozwoju nowych technologii w zakresie energetyki, analityki, farmaceutyków, medycyny, biotechnologii, nowych materiałów oraz ochrony środowiska i dziedzictwa cywilizacyjnego. Skupia najzdolniejszych młodych naukowców oraz doświadczoną kadrę naukową.

CNBCh UW jest owocem realizacji projektu CENT III (www.cent3.uw.edu.pl) który składał się z dwóch części: prac budowlanych oraz zakupu niezbędnej aparatury naukowo-badawczej. Budynek w całości liczy 21 032 m2, znajdują się w nim laboratoria wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt badawczy. Całkowity koszt projektu to ponad 294 mln zł. Fundusze na realizację zapewnił Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet II. Infrastruktura sfery B+R, działanie 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym. Dzięki wsparciu środków z funduszy unijnych Centrum jest jednym z najnowocześniejszych ośrodków w Europie.

Powstanie CNBCh UW wpisało się w program modernizacji i rozbudowy infrastruktury wydziałów nauk przyrodniczych na kampusie „Ochota”. CNBCh UW zostało powołane zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 30 maja 2012 r. Uroczyste otwarcie odbyło się 22 marca 2013 roku.

Centrum to międzywydziałowa jednostka organizacyjna pełniąca funkcję platformy badawczej umożliwiająca współpracę naukowców z wydziałów Biologii i Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.CNBCh UW zarządza Dyrektor, organem kontrolnym jest Rada Naukowa Centrum. Rada określa cele działania, ustala (w porozumieniu z władzami wydziałów Biologii i Chemii) plany i zasady funkcjonowania oraz ocenia ich realizację.

Sprawozdania z działalności (wersje pdf do pobrania):

Sprawozdanie za 2019 r.
Sprawozdanie za 2018 r.
Sprawozdanie 5 lat RAZEM NA DOBRY POCZĄTEK
Sprawozdanie za 2017 r.
Sprawozdanie za 2016 r.
Sprawozdanie za 2015 r.
Sprawozdanie za 2014 r.
Sprawozdanie za 2013 r.

Schemat organizacyjny

Chcielibyśmy, żeby Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych było przede wszystkim platformą współpracy między różnymi jednostkami, nie tylko uniwersyteckimi. Będzie to miejsce, do którego będzie mógł przyjść każdy, kto ma interesujący pomysł z dziedzin biologicznych, chemicznych czy pokrewnych.

prof. Marcin Pałys, rektor UW, marzec 2013 r

Misją CNBCh UW jest wspieranie transferu wiedzy i technologii do gospodarki oraz wzmacnianie współpracy Uniwersytetu Warszawskiego z otoczeniem biznesowym.

Centrum Nauk Biologiczno – Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego stwarza warunki do prowadzenia nowatorskich, interdyscyplinarnych badań z pogranicza biologii i chemii, mających zastosowanie praktyczne i wykorzystywane przez otoczenie biznesowe. Prowadzone na najwyższym poziomie naukowym badania, z wykorzystaniem nowoczesnej infrastruktury badawczej, są ukierunkowane na potrzeby transferu wiedzy i technologii do gospodarki.

Zadania:

 • Stwarzanie warunków do realizacji projektów badawczych pracowników wydziałów Biologii i Chemii, projektów o charakterze podstawowym i aplikacyjnym;
 • Aktywne działanie na rzecz wzrostu ilości i jakości badań, w szczególności interdyscyplinarnych w obszarze nauk biologiczno-chemicznych, w tym inicjowanie nowych projektów;
 • Wzmocnienie współpracy Uniwersytetu Warszawskiego z otoczeniem gospodarczym;
 • Wspieranie transferu wiedzy i technologii do gospodarki;
 • Prowadzenie specjalistycznych laboratoriów świadczących usługi na rzecz zespołów i projektów badawczych obydwu wydziałów, innych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu oraz podmiotów zewnętrznych;
 • Współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami o zbliżonym do Centrum profilu;
 • Prowadzenie szkoleń, w obszarach związanych z problematyką badań prowadzonych w Centrum;
 • Wspieranie procesu inkubacji innowacyjnych firm o profilu biologiczno-chemicznym lub pokrewnym.

Fundusze, które dostaliśmy na budowę tego kompleksu są z Innowacyjnej Gospodarki. A więc ta część badań, która będzie tu prowadzona, będzie najbardziej ze wszystkich programów zorientowana na współpracę z przemysłem, na współpracę z biznesem no i będzie musiała uczyć się tak zwanego transferu technologii do świata zewnętrznego.

JM Rektor profesor Katarzyna Chałasińska-Macukow, fragment wypowiedzi w trakcie uroczystości wmurowania kamienia węgielnego w gmachu CNBCh UW, 30 marca 2011 r.

prof. dr hab. Ewa Bulska
Dyrektor Centrum
email:dyrektor@cnbc.uw.edu.pl
tel: +48 22 55 26 522

Prof. dr hab. Ewa Bulska zarządza Centrum Biologiczno-Chemicznych UW i odpowiada za jego działalność przed Rektorem. Współpracuje z władzami wydziałów Biologii i Chemii UW oraz Radą Naukową CNBCh UW. Reprezentuje jednostkę na zewnątrz, a także dba o realizację założonych celów długoterminowych.

mgr Konrad Zawadzki
Zastępca Dyrektora
email:vice-dyrektor@cnbc.uw.edu.pl
tel: + 48 22 55 26 525

Konrad Zawadzki zarządza jednostkami administracyjnymi CNBCh UW oraz odpowiada za funkcjonowanie infrastruktury. Prowadzi negocjacje, zawiera kontrakty z kontrahentami zewnętrznymi, odpowiada za współpracę z biznesem i otoczeniem gospodarczym.

Piotr Kostanek 
Kierownik Biura
email:pkostanek@cnbc.uw.edu.pl
tel: +48 22 55 26 563 pok.: .0.113
Godziny pracy: 

Biuro Administratora 8.00 -16.00

Portierzy dzień: 7.00 – 19.00 

Portierzy noc: 19.00 -7.00

Panie porządkowe: 5.30-13.30

Mirosław Kosiński 
Obsługa budynku – portiernia
email:portiernia@cnbc.uw.edu.pl
tel: + 48 22 55 26 553
Andrzej Zawadzki 
Obługa budynku – portiernia
email:portiernia@cnbc.uw.edu.pl
tel: + 48 22 55 26 553
Wioletta Kalata 
Sekcja ds. utrzymania porządku
email:pok. 0.44
tel: + 48 22 55 26 644
Joanna Kolasa 
Sekcja ds. utrzymania porządku – Wydział Biologii (etap II)
email:pok. 0.44
tel: + 48 22 55 26 644
Bożena Graca 
Sekcja ds. utrzymania porządku – Wydział Biologii (etap I)
email:pok. 0.44
tel: + 48 22 55 26 644
Renata Czajka 
Sekcja ds. utrzymania porządku – Wydział Chemii (etap I)
email:pok. 0.44
tel: + 48 22 55 26 644
Katarzyna Sawko 
Sekcja ds. utrzymania porządku – Wydział Chemii (etap II)
email:pok. 0.44
tel: + 48 22 55 26 644
Elżbieta Madecka 
Sekcja ds. utrzymania porządku – Wydział Chemii (etap I)
email:pok. 0.44
tel: + 48 22 55 26 644
Andrzej Maslowski 
Obsługa budynku – portiernia
email:portiernia@cnbc.uw.edu.pl
tel: 22 55 26 553

godziny pracy 8.00-16.00

mgr Agnieszka Kozłowska 
Kierownik Biura
email:sekretariat.adm@cnbc.uw.edu.pl
tel: +48 22 55 26 524, +48 604 142 977; pokój 0.110
mgr Edyta Morman 
Sekretariat
email:e.morman@cnbc.uw.edu.pl
tel: tel: +48 22 55 26 523; pok. 0.110
Anna Morman 
Sekcja ds. obsługi korespondencji
tel: + 48 517 641 155
mgr Martyna Jabłońska 
Sekretariat
email:mlasia@cnbc.uw.edu.pl
tel: +48 22 55 26 523; pok. 0.110

Godziny pracy 8.00-16.00

dr Marek Gieleciński 
Kierownik Biura
email:mgielecinski@cnbc.uw.edu.pl, sale.najem@cnbc.uw.edu.pl
tel: + 48 22 55 26 702; pok. 0.115
Adam Kotus 
Zastępca kierownika
email:akotus@cnbc.uw.edu.pl
tel: + 48 22 55 26 715, + 48 888 498 958 pok. 0.116
mgr Piotr Waszkiewicz 
Sekcja ds. zamówień i inwentaryzacji
email:pwaszkiewicz@cnbc.uw.edu.pl, pok. 0.119
tel: + 48 22 55 26 535
mgr Grzegorz Szczęsny 
Sekcja ds. zamówień i inwentaryzacji
email:g.szczesny@cnbc.uw.edu.pl
tel: + 48 22 55 26 535 pok.: 22 55 26 535
mgr inż Aleksandra Rutkowska 
Sekcja ds. BHP
email:arutkowska@cnbc.uw.edu.pl, bhp@cnbc.uw.edu.pl
tel: +48 22 55 26 715 pok.: 0.116
mgr Przemysław Pocheć 
Sekcja ds. techniczno-informatycznych
email:ppochec@cnbc.uw.edu.pl
tel: +48 22 55 26 701, +48 508 188 766; pok. 0.119a
mgr Tomasz Kniaź 
Sekcja ds.techniczno – informatycznych
email:tkniaz@cnbc.uw.edu.pl; pok. 5.11
tel: + 48 22 55 26 701 pok.: 0.119a
Robert Mirgos 
Sekcja ds. ppoż. i bezpieczeństwa
tel: + 48 604 144 879
Artur Siekierski 
Sekcja ds. ppoż i bezpieczeństwa
tel: + 48 604 144 879
Janusz Maciejewski 
Sekcja ds. ppoż. i bezpieczeństwa
tel: + 48 604 144 879
inż. Adrian Kruszewski  
Sekcja ds. techniczno-informatycznych
email:a.kruszewski@cnbc.uw.edu.pl pok.: 0.116
tel: + 48 22 55 26 715

Godziny pracy 9.00-17.00

dr Eliza Kurek 
Kierownik biura
email:ekurek@cnbc.uw.edu.pl
tel: +48 22 55 26 563, pokój 0.114
mgr Marlena Tokarska 
Sekcja ds. obsługi projektów
email:mtarapata@cnbc.uw.edu.pl
tel: +48 22 55 26 501, pokój 0.107
mgr Edyta Woźniak - Dudzińska 
Sekcja ds. zagranicznych i promocji nauki
email:ewozniak@cnbc.uw.edu.pl, promocja@cnbc.uw.edu.pl
tel: +48 22 55 26 731; +48 606 798 584; pokój 0.107
dr inż. Agnieszka Bala 
Sekcja ds. współpracy naukowej i komercyjnej
email:abala@cnbc.uw.edu.pl; pokój 0.107
tel: +48 22 55 26 605
mgr inż. Katarzyna Skorupka 
Sekcja ds. współpracy naukowej i komercyjnej
email:k.skorupka@cnbc.uw.edu.pl
tel: + 48 22 55 26 711; pokój: 0.107
mgr inż. Anna Świątek 
Sekcja ds. współpracy naukowej i komercyjnej
email:a.swiatek@cnbc.uw.edu.pl
tel: +48 22 55 26 521, pok.: 0.107

http://cnbch.uw.edu.pl/o-centrum/#korpus-operatorow

godziny pracy 8.00-16.00

mgr Izabela Osiak 
Pełnomocnik Kwestora
email:iosiak@cnbc.uw.edu.pl, pokój 0.108
tel: +48 22 55 26 508
mgr Kamil Nowakowski 
Sekcja ds. rachunkowych
email:knowakowski@cnbc.uw.edu.pl
tel: +48 22 55 26 527, pokój 0.108
mgr Agnieszka Deczkowska  
Sekcja ds. rachunkowych
email:adeczkowska@cnbc.uw.edu.pl
tel: 22 55 26 589, pok. 0.108

Rada Naukowa CNBCh UW składa się z 8 członków, jej kadencja trwa 4 lata. W skład Rady  wchodzą przedstawiciele Wydziałów Biologii i Chemii, w tym Dziekani tych wydziałów lub ich pełnomocnicy, a także przedstawiciele Rektora UW – osoby związane ze środowiskiem gospodarczym oraz posiadające wiedzę i doświadczenie w zakresie zarządzania centrami badawczo-rozwojowymi. Do zadań Rady należy m.in.: określanie celów i kształtowanie polityki badawczej Centrum oraz zatwierdzanie długofalowego programu funkcjonowania i rozwoju.

Skład Rady Naukowej w kadencji 2017-2020 r.
• prof. dr hab. Krzysztof Spalik – Wydział Biologii, przewodniczący Rady
• prof. dr hab. Renata Bilewicz – Wydział Chemii
• prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń – przedstawiciel Rektora UW
• prof. dr hab. Michał Kozakiewicz – Wydział Biologii
• dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW – Dziekan Wydziału Chemii
• prof. dr hab. Andrzej Lewenstam – przedstawiciel Rektora UW
• prof. dr hab. Agnieszka Mostowska – Dziekan Wydziału Biologii
• dr hab. Zbigniew Rogulski – Wydział Chemii

Skład Rady Naukowej w kadencji 2013-2016 r.
• prof. dr hab. Elżbieta Katarzyna Jagusztyn-Krynicka – Wydział Biologii,
przewodnicząca Rady
• prof. dr hab. Renata Bilewicz – Wydział Chemii
• prof. dr hab. Grzegorz Chałasiński – Wydział Chemii
• prof. dr hab. Paweł Kulesza – Dziekan Wydziału Chemii
• prof. dr hab. Michał Kozakiewicz – Wydział Biologii
• prof. dr hab. Andrzej Lewenstam – przedstawiciel Rektora UW
• prof. dr hab. Agnieszka Mostowska – Dziekan Wydziału Biologii
• dr Marcin Szumowski – przedstawiciel Rektora UW

Rektor Uniwersytetu Warszawskiego może nadać na czas określony osobie zatrudnionej na stanowisku profesora lub równorzędnym w innej uczelni krajowej, zagranicznej lub instytucie badawczym i uczestniczącej w badaniach naukowych prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim status profesora afiliowanego.

Status profesora afiliowanego przy Uniwersytecie Warszawskim uprawnia do:

 • prowadzenia badań naukowych i uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych na zasadach określonych przez dziekana/ kierownika jednostki;
 • korzystania z bibliotek wydziałowych i Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie na zasadach właściwych dla pracowników – nauczycieli akademickich;
 • korzystania w zakresie określonym przez dziekana/ kierownika jednostki z innych zasobów wydziału: lokal, laboratorium, aparatura badawcza, sprzęt.

Szczegółowy tryb postępowania reguluje Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Warszawskiego nr 43 z 9 lipca 2012 r. w sprawie określenia procedury nadawania statusu profesora afiliowanego przy Uniwersytecie Warszawskim.

Prof. dr Ludwik Halicz z Izraelskiego Instytutu Geologicznego (Geological Survey of Israel) w Jerozolimie. Specjalizuje się w badaniach związanych z rozwojem metod analizy instrumentalnej dla potrzeb ochrony środowiska i badań geochemicznych. Zajmuje się przede wszystkim badaniami stosunków izotopowych pierwiastków pochodzących z rozpadów radioaktywnych (np. uranu, strontu, ołowiu, radu) oraz  frakcjonacji izotopowej  izotopów stabilnych, w tym wapnia, magnezu, strontu, miedzi i bromu.

Prof. dr hab. Andrzej Lewenstam – z Akademii Górniczo Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. W jego dorobku wyróżniają się m.in.:opracowanie i wdrożenie do globalnej sprzedaży pierwszego na świecie automatycznego analizatora do oznaczania zjonizowanego magnezu /we krwi oraz pionierskie prace nad czujnikami za stałym kontaktem otwierającymi drogę do miniaturyzacji czujników i ich zastosowań w bezobsługowej analizy płynów biologicznych i wód naturalnych.

Prof. dr hab. Katarzyna Wróbel z Wydziału Chemii Uniwersytetu Guanajuato (Meksyk). Zajmuje się badaniami zintegrowanych układów metali/metaloidów w obiektach biologicznych, stosując różne techniki analityczne ze szczególnym uwzględnieniem atomowej i cząsteczkowej spektrometrii mas. Jest twórcą międzynarodowego programu studiów magisterskich i doktoranckich w zakresie chemii na Uniwersytecie w Guanajuato.

Prof. dr Ehrenfried Zschech z Instytutu Fraunhofera (Fraunhofer Institute for Ceramic Technologies and Systems) w Dreznie (Niemcy). Specjalizuje się w badaniach związanych z wytwarzaniem oraz charakterystyką nowych materiałów, w tym w obszarze nanotechnologii. Poza tym ma duże doświadczenie w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i we współpracy z przemysłem.

 

Korpus Operatorów to zespół specjalistów pracujących w różnych laboratoriach w CNBCh UW, którzy zajmują się obsługą zaawansowanej aparatury badawczej i jednocześnie opiekują się tą wysokiej klasy infrastrukturą. Operatorzy jako wysoko wykwalifikowani pracownicy świadczą usługi o charakterze naukowym i komercyjnym, z których skorzystać może każdy zainteresowany podmiot. Wykonują oni zarówno analizy rutynowe, jak i specjalistyczne badania dostosowane indywidualnie do potrzeb usługobiorców.

 

Dr Maciej Tomasz Gorzkowski

Dr Maciej Tomasz Gorzkowski

Kataliza i Fizykochemia Powierzchni

Tel.: +48 225526550, nr pok.: 1.14

E-mail: mgorzkowski@cnbc.uw.edu.pl


Ukończyłem Uniwersytet Warszawski, Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Przyrodniczych, na kierunku Chemia. Pracę doktorską „Badania procesów oscylacyjnych i multistabilności w wybranych układach elektrochemicznych” wykonałem pod kierunkiem prof. dr hab. Marka Orlika w Pracowni Elektroanalizy Chemicznej.

Specjalizuję się w badaniach powierzchni metodą spektroskopii fotoelektronów rentgenowskich (XPS).

Pracuję na systemie XPS firmy SPECS Surface Nano Analysis GmbH, Berlin, Germany, w wersji NAP (przystosowanym do pomiarów zarówno w warunkach wysokiej próżni jak i warunkach podwyższonego ciśnienia – do 20 milibarów inertnego gazu) oraz wyposażonym w zintegrowaną celkę elektrochemiczną. System umożliwia pomiary XPS z wykorzystaniem źródeł o różnej energii oraz pomiary UPS.  Nadzoruję także system preparatyki powierzchni umożliwiający implantację próbki jonami gazów oraz fizyczne osadzanie (napylanie) do 5 metali równocześnie.

Zajmuję się analizą składu i stopnia utlenienia pierwiastków na powierzchni próbek stałych metodami UPS i XPS oraz badaniem oddziaływania gazów z próbkami stałymi metodą NAP-XPS.

dr Paulina Hamankiewicz

dr Paulina Hamankiewicz

Radiochemia dla Medycyny i Przemysłu

Tel.: +48 225526558, nr pok.: 1.23

E-mail: phamankiewicz@cnbc.uw.edu.pl


Ukończyłam Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, specjalizacja Chemia Organiczna. Pracę doktorską „Efektywność receptorów cukrowych w rozpoznaniu chiralnych anionów – klucz do opracowania nowych organokatalizatorów dla enancjoselektywnych reakcji” wykonałam pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Jurczaka w Pracowni Stereokontrolowanej Syntezy Organicznej.

Specjalizuję się w syntezie organicznej i radiochemicznej.

Pracuję na modułach Synthra RNplus, Modular-Lab Pharma Tracer – Eckert & Ziegler Radiopharma.

Zajmuję się syntezą organiczną, radiochemiczną oraz doborem metod znakowania radioizotopowego.

Działalność naukowa

Dr Jakub Karasiński

Dr Jakub Karasiński

Analityczne Centrum Eksperckie

Tel.: +48 225526658, nr pok.: 4.14

E-mail: jkarasinski@cnbc.uw.edu.pl


Ukończyłem Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, specjalizacja Chemia Analityczna. Pracę doktorską „Scenariusz analityczny badania specjacji cynku w tkankach roślin hałdowych” wykonałem pod kierunkiem prof. dr hab. Ewy Bulskiej w Pracowni Teoretycznych Podstaw Chemii Analitycznej.

Specjalizuję się w spektrometrii mas i wysokosprawnej chromatografii cieczowej.

Pracuję na: kwadrupolowym spektrometrze mas z jonizacją w plazmie (Q ICP MS), wielodetektorowym spektrometrze mas z jonizacją w plazmie (MC ICP MS), cząsteczkowym spektrometrze mas typu potrójny kwadrupol (QQQ), cząsteczkowym spektrometrze mas typu czasu przelotu (Q ToF), połączeniu wysokosprawnej chromatografii cieczowej z wyżej wymienionymi spektrometrami mas (HPLC ICP MS, IC MC ICP MS, HPLC QQQ i HPLC Q ToF).

Zajmuję się niestandardowymi analizami pierwiastkowymi próbek produktów farmaceutycznych i kosmetycznych, analizą specjacyjną próbek produktów spożywczych, pomiarami stosunków izotopowych pierwiastków nietradycyjnych w próbkach geologicznych i środowiskowych.

Dr Marcin Maćkiewicz

Dr Marcin Maćkiewicz

Środowiskowo czułe materiały i kompozyty polimerowe

Tel.: +48 225526668, nr pok.: 4.117

E-mail: mmackiewicz@cnbc.uw.edu.pl


Ukończyłem Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, specjalizacja Chemia Nieorganiczna i Analityczna. Rozprawę doktorską „Środowiskowo-czułe mikrożele na bazie N-izopropyloakryloamidu. Synteza, właściwości i zastosowanie” wykonałem pod kierunkiem prof. dr. hab. Zbigniewa Stojka w Pracowni Teorii i Zastosowań Elektrod.

Specjalizuję się w syntezie i badaniu nowych nośników leków, którymi są mikro- i nanostruktury polimerowe, oraz otrzymywaniem elektroaktywnych kompozytowych materiałów polimerowych o właściwościach katalitycznych.

Pracuję na analizatorze wielkości cząstek Zetasizer Nano ZS firmy Malvern, wykorzystującym technikę dynamicznego i statycznego rozpraszania światła, oraz spektrofotometrze UV-Vis z możliwością kontroli temperatury w czasie pomiaru.

Zajmuję się wyznaczaniem średnicy hydrodynamicznej,  polidyspersyjności, masy cząsteczkowej, potencjału zeta oraz przewodnictwa mikro- i nanocząstek. Wykonuję pomiary w różnych temperaturach przy użyciu dynamicznego i statycznego rozpraszania światła. Wykonuje pomiary UV-Vis z możliwością kontrolowania temperatury w czasie pomiarów.

Link działalność naukowa: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=55892289900&zone

mgr Rafał Rutkowski

mgr Rafał Rutkowski

Elektrochemia Nowych Materiałów

Tel.: +48 225526558, nr pok.: 4.121

E-mail: rrutkowski@cnbc.uw.edu.pl


Ukończyłem Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii. Pracę magisterską „Charakterystyka impedancyjna elektroutleniania etanolu na nanocząstkach platyny” wykonałem pod kierunkiem dr. hab. Rafała Jurczakowskiego w Zakładzie Chemii Nieorganicznej i Analitycznej.

Specjalizuję się w analizie związków metodą chromatografii gazowej.

Pracuję na chromatografie gazowym Agilent 7890B sprzężonym ze spektrometrem mas oraz spektroskopem emisji atomowej (GC–MS–AED). Aparatura pozwala na analizę jakościową i ilościową gazów z niezwykle dużą czułością i selektywnością względem wybranego pierwiastka chemicznego. Dodatkowo, sprzężenie układu GC-AED z detektorem masowym pozwala na specjację oznaczanych pierwiastków.

Zajmuję się analizą jakościową oraz ilościową próbek ciekłych i gazowych metodą (GC–MS–AED), w tym również analizą produktów reakcji elektrodowych.

dr Kamil Sobczak

dr Kamil Sobczak

Laboratorium Mikroskopii i Spektroskopii Elektronowej

Tel.: +48 225526458, nr pok.: 0.111b

E-mail: ksobczak@cnbc.uw.edu.pl


Ukończyłem Uniwersytet Łódzki, Wydział Fizyki i Chemii, specjalizacja Fizyka Doświadczalna. Pracę magisterską „Spektrometr elektronów konwersji wewnętrznej z transportem magnetycznym” wykonałem pod kierunkiem prof. dr hab. Józefa Andrzejewskiego w Katedrze Fizyki Jądrowej i Bezpieczeństwa Radiacyjnego.

Specjalizuję się w analizie strukturalnej różnych materiałów, wysokorozdzielczej i analitycznej transmisyjnej mikroskopii elektronowej, dyfrakcji elektronowej, EELS, EFTEM, Monochromatror, STEM oraz analizach wykonywanych za pomocą skaningowo-jonowego mikroskopu elektronowego.

Pracuję na mikroskopie transmisyjnym Talos F200X (FEI) oraz mikroskopie jonowo-skaningowym Crossbeam Zeiss 540 FIB SEM.

Zajmuję się badaniem składu chemicznego oraz wykonywaniem ekspertyz różnych materiałów takich jak: cienkie warstwy, nanocząstki, izolatory topologiczne, materiały proszkowe, czy też nanowłókna.

Działalność naukowa

dr Marcin Sulwiński

dr Marcin Sulwiński

Biogeochemia, Ekologia i Ochrona Ekosystemów

Tel.: +48 225526710, nr pok.: 3.145

E-mail: msulwinski@cnbc.uw.edu.pl


Ukończyłem Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii. Pracę doktorską „Siedliskowe uwarunkowania sukcesji roślinności na wypalonym torfowisku niskim Biele Suchowolskie” wykonałem pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty Suskiej-Malawskiej, prof. UW.

Specjalizuję się w badaniach wpływu pożaru podpowierzchniowego torfowiska na zmiany warunków siedliskowych oraz przebieg sukcesji roślinności. Dodatkowo zajmuję się ekologią wysokogórskich ekosystemów torfowiskowych i procesami formowania się gleb na przedpolu lodowca górskiego.

Pracuję na analizatorze elementarnym CHNSO Flash 2000, analizatorze TOC/TN multi N/C 3100, spektrometrze mas z jonizacją w plazmie indukcyjnej sprężonej (ICP-MS, NexION 300D), analizatorze przepływowym CFA (Skalar / SAN++), spektrometrze absorpcji atomowej z atomizacją w płomieniu (ContrAA 700), mineralizatorze mikrofalowym (Speedwave Four oraz Ultrawave).

Zajmuję się analizami prób środowiskowych i biologicznych, pomiarami: zawartości makro i mikro elementów w wodzie, zawartości pierwiastków związanych wymiennie i całkowitych w glebie, zawartości pierwiastków w biomasie roślin i w tkankach zwierzęcych.

Dr Damian Trzybiński

Dr Damian Trzybiński

Laboratorium Badań Strukturalnych i Biochemicznych

Tel.: +48 225526632, nr pok.: 2.04

E-mail: dtrzybinski@cnbc.uw.edu.pl


Ukończyłem Stacjonarne Studia Doktoranckie Chemii i Biochemii na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Pracę doktorską zatytułowaną „Struktura krystaliczna pochodnych akrydyny o właściwościach chemiluminogennych” wykonałem pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowskiego w Katedrze Chemii Fizycznej.

Specjalizuję się w krystalografii małych cząsteczek, inżynierii krystalicznej oraz chemii strukturalnej.

Pracuję z trzema dyfraktometrami monokrystalicznymi Rigaku Oxford Diffraction SuperNova wyposażonymi w różne źródła promieniowania rentgenowskiego (Ag, Cu, Mo), zestawem do analizy termicznej Mettler Toledo STAR TGA/DSC, komorą rękawicową Jacomex GP [CAMPUS] oraz zestawem trzech mikroskopów stereoskopowych (Opta-Tech, Olympus).

Zajmuję się ustalaniem struktury krystalicznej małocząsteczkowych związków chemicznych przy użyciu rentgenowskiej analizy strukturalnej monokryształów oraz wykonywaniem pomiarów termoanalitycznych.

Działalność naukowa