• Polski

Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego koordynuje działania związane z funkcjonowaniem i rozwojem laboratoriów akredytowanych na Uniwersytecie Warszawskim.

Zadania są realizowane w ramach Działania I.4.1 „Zwiększenie potencjału Core-Facility na Kampusie Ochota”.

Celem tych działań jest trwale zwiększenie potencjału naukowego i komercyjnego laboratoriów akredytowanych Uniwersytetu Warszawskiego. Działania  zaplanowane na lata 2022-2025 obejmować będą otwarte konkursy, wspomagające następujące aktywności:

Zadanie 1. Utrzymanie istniejących laboratoriów akredytowanych Uniwersytetu Warszawskiego;

Zadanie 2. Rozszerzenie zakresu usług świadczonych przez istniejące laboratoria akredytowane Uniwersytetu Warszawskiego;

Zadanie 3. Utworzenie nowych laboratoriów akredytowanych na Uniwersytecie Warszawskim;

Zadanie 4. Wdrożenie nowych systemów zarządzania jakością w akredytowanych laboratoriach Uniwersytetu Warszawskiego.

 Całkowita budżet działań konkursowych: 700 000,00 zł (lata 2022 – 2025)

————————————————————————————————————————————–

Nadzór merytoryczny nad działaniami sprawuje Rada ds. akredytacji na Uniwersytecie Warszawskim, w skład której wchodzą wybrani przedstawiciele jednostek Kampusu Ochota:

  • dr hab. Ewa Bulska – Koordynator ds. akredytacji;
  • dr hab. Małgorzata Suska-Malawska, prof. ucz. – Wydział Biologii UW;
  • dr hab. Wojciech Dominik – Centrum Nowych Technologii UW;
  • dr hab. Adam Babiński – Wydział Fizyki UW;
  • dr hab. Ewa Falkowska, prof. ucz. – Wydział Geologii UW.

———————————————————————————————————————————-

Kontakt:

pełnomocnik ds. jakości Kampusu Ochota

mgr Andrzej Gawor

<akredytacja@uw.edu.pl>

———————————————————————————————————————

Aktualnie realizowane zadania:

Zadanie 1. Utrzymanie istniejących laboratoriów akredytowanych Uniwersytetu Warszawskiego

Beneficjenci dofinansowania:

kierownik laboratorium: prof. dr hab. Ewa Bulska

kierownik laboratorium: dr hab. Małgorzata Suska-Malawska, prof. ucz.

kierownik laboratorium: prof. dr hab. Aleksandra Misicka-Kęsik

kierownik laboratorium: dr Emilia Wójcik

kierownik laboratorium: prof. dr hab. Mikołaj Donten

kierownik laboratorium: prof. dr hab. Magdalena Maj-Żurawska

kierownik laboratorium: dr hab. Wojciech Hyk, prof. ucz.

——————————————————————————————————————–

Więcej informacji na temat Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” na Uniwersytecie Warszawskim:

https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/