• Polski

Dostawa akcesoriów do spektrometru FTIR dla Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego
Termin składania ofert: 28 października 2022 r., godz. 11.55

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Warunków Zamówienia
Formularz oferty
Wzór umowy
Opis przedmiotu zamówienia
Identyfikator postępowania

Wykonanie usługi polegającej na stworzeniu oprogramowania do rozpoznawania obrazu – odcisków stempli monetarnych i ich połączeń dla Wydziału Archeologii
Termin składania ofert: 6 października 2022 r., godz. 11.55

Informacja z otwarcia ofert
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Warunków Zamówienia
Formularz oferty
Wzór umowy
Opis przedmiotu zamówienia
Identyfikator postępowania

Przearanżowanie powierzchni wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia Nr 1.109 w budynku CNBCh UW – inwestycja adaptacyjna
Termin składania ofert: 4 października 2022 r., godz. 11.55

Informacja z otwarcia ofert
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Warunków Zamówienia
Formularz oferty
Wzór umowy
Opis przedmiotu zamówienia – dokumentacja
Identyfikator postępowania MiniPortal

Przearanżowanie powierzchni wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia Nr 1.109 w budynku CNBCh UW – inwestycja adaptacyjna
Termin składania ofert: 2 września 2022 r., godz. 11.55
Uwaga! Zmiana Wzoru umowy (par. 24 ust. 2 – możliwość wprowadzenia zmian w umowie)

Informacja o unieważnieniu postępowania
Informacja z otwarcia ofert
Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 101.854,07 zł brutto.

Wzór umowy po zmianach

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Warunków Zamówienia
Formularz oferty
Wzór umowy
Opis przedmiotu zamówienia – dokumentacja
Identyfikator postępowania MiniPortal

Wykonanie usługi polegającej na stworzeniu oprogramowania do rozpoznawania obrazu – odcisków stempli monetarnych i ich połączeń dla Wydziału Archeologii
Termin składania ofert: 24 sierpnia 2022 r., godz. 11.55
Uwaga! Nowy termin składania ofert: 31 sierpnia 2022 r., godz. 11.55

Informacja o unieważnieniu postępowania
Informacja z otwarcia ofert
Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 103.320,00 zł brutto.

Pytania i odpowiedzi
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Specyfikacja Warunków Zamówienia po zmianach

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Warunków Zamówienia
Formularz oferty
Wzór umowy
Opis przedmiotu zamówienia
Identyfikator postępowania

Modernizacja wyposażenia sal wykładowych oraz systemu antykradzieżowego Biblioteki Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
Termin składania ofert: 22 sierpnia 2022 r., godz. 11.55

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Warunków Zamówienia
Formularz oferty
Wzór umowy
Opis przedmiotu zamówienia
JEDZ
Identyfikator postępowania MiniPortal

Dostawa zestawu do skanowania laserowego terenu i płytkich zbiorników wodnych z powietrza dla Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
Termin składania ofert: 9 września 2022 r., godz. 11.55

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja z otwarcia ofert
Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 4.778.550,00 zł brutto.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Warunków Zamówienia
Formularz oferty
Wzór umowy
Opis przedmiotu zamówienia
JEDZ
Identyfikator postępowania MiniPortal

Dostawa systemu do przechowywania danych oraz stacji graficznych do procesowania danych dla Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego i Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Termin składania ofert: 20 czerwca 2022 r., godz. 11.55
Uwaga!
Zmiana Specyfikacji Warunków Zamówienia i Formularza oferty (dotyczy podmiotowych środków dowodowych)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Specyfikacja Warunków Zamówienia po zmianach
Formularz oferty po zmianach

Pytania i odpowiedzi
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Warunków Zamówienia
Wzór umowy
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz oferty
JEDZ
Identyfikator postępowania

Dostawa spektrometru mikro-fluorescencji rentgenowskiej dla Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego
Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem 2022/BZP 00153710/01
Termin składania ofert: 20 maja 2022 r., godz. 11.55

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Warunków Zamówienia
Wzór umowy
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz oferty
Identyfikator postępowania


Dostawa chromatografów gazowych dla Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego
Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem 2022/BZP 00152117/01
Termin składania ofert: 19 maja 2022 r., godz. 11.55

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Warunków Zamówienia
Wzór umowy
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz oferty
Identyfikator postępowania

Dostawa spektrometru FTIR dla Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego
Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem 2022/BZP 00151141/01
Termin składania ofert: 19 maja 2022 r., godz. 11.55

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Warunków Zamówienia
Wzór umowy
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz oferty
Identyfikator postępowania

Modernizacja spektrometru mas z wersji Plasma 2 do Plasma 3 dla Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW
Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem 2022/BZP 00144915/01
Termin składania ofert: 12 maja 2022 r., godz. 11.55

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Warunków Zamówienia
Formularz oferty
Wzór umowy
Identyfikator postępowania

Dostawa sprzętu chłodzącego i zbiorników na ciekły azot dla Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego
Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem 2022/BZP 00088553/01
Termin składania ofert: 25 marca 2022 r., godz. 11.55

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Pytania i odpowiedzi

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Warunków Zamówienia
Umowa cz. 1
Umowa cz. 2
Opis przedmiotu zamówienia cz. 1
Opis przedmiotu zamówienia cz. 2
Formularz oferty
Identyfikator postępowania

Ogłoszenie otwartego naboru partnera konsorcjum.
Termin przyjmowania zgłoszeń wydłużony do dn. 05.04.2022r.
Konkurs numer: ABM/2022/1 – Uniwersytet Warszawski ogłasza otwarty nabór partnera do
konsorcjum tworzonego w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dotyczącego niekomercyjnego badania klinicznego.

Ogłoszenie otwartego naboru partnera konsorcjum UW
Załącznik 1. Formularz zgłoszeniowy
Załącznik 2. Wzór oświadczenia o kwalifikowalności VAT do odzyskania w całości
Załącznik 3. Wzór oświadczenia o kwalifikowalnośc VAT do odzyskania w czesci lub brak mozliwosci
Załącznik 4. Wzór Umowy Konsorcjum

Dostawa mikroskopów dla Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem 2022/BZP 00082053/01
Termin składania ofert: 18 marca 2022 r., godz. 11.55
Nowy termin składania ofert: 25 marca 2022 r., godz. 11.55

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Pytania i odpowiedzi
Specyfikacja Warunków Zamówienia po zmianach

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Warunków Zamówienia
Wzór umowy
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Formularz oferty
Identyfikator postępowania

Naprawa wielodetektorowego spektrometru mas dla Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego
Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem 2022/BZP 00069893/01
Termin składania ofert: 7 marca 2022 r., godz. 11.55

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Warunków Zamówienia
Wzór umowy
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Formularz oferty
Identyfikator postępowania

Dostawa wyposażenia Laboratorium Kriomikroskopii i Dyfrakcji Elektronowej dla Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego
Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem 2022/BZP 00047511
Termin składania ofert: 16 lutego 2022 r., godz. 11.55
Nowy termin składania ofert: 18 lutego 2022 r., godz. 11.55
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w BZP pod numerem 2022/BZP 00056293/01

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Specyfikacja Warunków Zamówienia po zmianach
Opis przedmiotu zamówienia cz. 1 po zmianach
Opis przedmiotu zamówienia cz. 2 po zmianach
Pytania i odpowiedzi
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Warunków Zamówienia
Wzór umowy cz. 1
Wzór umowy cz. 2
Opis przedmiotu zamówienia cz. 1
Opis przedmiotu zamówienia cz. 2
Formularz oferty
Identyfikator postępowania

W związku z realizacją projektu pt. „NanoBiosensor do wykrywania substancji szkodliwych dla zdrowia” finansowanego w ramach: Działania 1.2 RPO WM 2014-2020, nr umowy RPMA.01.02.00-14-B502/18, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego jest zainteresowane wynajmem sprzętu niezbędnego do realizacji projektu zgodnie z poniższą specyfikacją.
Termin składania ofert: 28 stycznia 2022 r., godz. 23.59

Ogłoszenie rozeznanie rynku

Dostawa sprzętu chłodzącego i zbiorników na ciekły azot dla Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego
Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem 2022/BZP 00007331/01
Termin składania ofert: 14 stycznia 2022 r., godz. 11.55

Nowy termin składania ofert: 19 stycznia 2022 r., godz. 11.55

Postępowanie zostało unieważnione

Informacja o unieważnieniu postępowania
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Specyfikacja Warunków Zamówienia po zmianach
Opis przedmiotu zamówienia po zmianach
Pytania i odpowiedzi
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Warunków Zamówienia
Wzór umowy
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz oferty
Identyfikator postępowania

Dostawa sprzętu wraz z akcesoriami do rozbudowy kriomikroskopu elektronowego o moduł dyfrakcji elektronowej dla Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego
Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem 2021/S 236-621046
Termin składania ofert: 3 stycznia 2022 r., godz. 11.55

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Warunków Zamówienia
Umowa
Opis przedmiotu zamówienia
Protokół odbioru
Formularz oferty
Identyfikator postępowania
JEDZ

Najem na cztery miesiące spektrometrów mas: LC MS/MS i GC MS/MS dla Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego
Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem 2021/BZP 00290503/01
Termin składania ofert: 7 grudnia 2021 r., godz. 11.55

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
Specyfikacja Warunków Zamówienia
Umowa
Specyfikacja przedmiotu zamówienia
Informacja
Formularz oferty
Identyfikator postępowania

Najem na sześć miesięcy chromatografu LCMS dla Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego
Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem 2021/BZP 00161195/01
Termin składania ofert: 3 września 2021 r., godz. 11.55

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
Specyfikacja Warunków Zamówienia
Umowa
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Formularz oferty
Identyfikator postępowania

Sukcesywne dostawy sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych wraz z usługami instalacji, konfiguracji i ulepszenia systemów informatycznych dla Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, Wydziału Chemii i Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem 2021/S 136-359169.
Termin składania ofert: 17 sierpnia 2021 r., godz. 11.55.
Nowy termin składania ofert: 20 sierpnia 2021 r., godz. 11.55

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Specyfikacja Warunków Zamówienia po zmianach
Zał. 1 do SWZ po zmianach
Zał. 2 do SWZ po zmianach
Pytania i odpowiedzi
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Warunków Zamówienia
Umowa cz. 1
Umowa cz. 2
Umowa cz. 3
Umowa cz. 4
Zał. 1 do SWZ
Zał. 2 do SWZ
Zał. 3 do SWZ
Zał. 4 do SWZ
Zał. 5 do SWZ
Identyfikator postępowania

Dostawa metali szlachetnych dla Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego.
Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 775119-N-2020.
Termin składania ofert: 11.01.2021 r., godz. 11:45

Ogłoszenie
SIWZ
Wzór umowy
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
Zmiana.pdf

Dostawa generatorów powietrza zerowego, wodoru, azotu i sprężarki powietrza wraz z niezbędnym wyposażeniem dla Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 598366-N-2020.
Termin składania ofert: 27.10.2020 r., godz. 11:45

Ogłoszenie
SIWZ
Wzór umowy
Informacja z otwarcia ofert
Wybór ofert

„Dostawa reometru dla Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego”
Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 512005-N-2020
Termin składania ofert: 24.02.2020 r., godz. 11:45

Ogłoszenie
SIWZ
Informacja z otwarcia ofert
Wybór

„Regulamin konkursu ofert na najem lokalu na działalność gastronomiczną i handlową (kawiarnię) na rzecz użytkowników pracujących lub korzystających z budynku Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych (CNBCh UW) Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie”.
Termin składania ofert: 30.10.2019 r., godz. 12:00

Reg.-konkursu-ofert-na-kawkę-II-1.docx
Zarządzenie-Kom.-Konkursowa-1.pdf
Zał.-Nr-10-dec.-Sanepid-u-dot.-wymagań-1.pdf
umowa-długot.-wzór-Kawka-II-1.doc
Wzór-ośw.-oferenta-Zał.-Nr-7-1.docx
Zał.-Nr-6-szkic-Lokalu-1.pdf
Wykaz-wyp.-i-urządz.-Zał.-Nr-4-1.docx
Założ.-dla-najemcy-Zał.-Nr-3-1.docx
Wzór-ośw.-czł.-Kom.-Zał-nr-2.docx

„Usługi polegające na naprawie zestawów LC/Q-TOF, GC-Q-TOF oraz LCQQQ, dla Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego”
Numer postępowania: CNBCh/79/2019/UM
Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 553270-N-2019
Termin składania ofert: 10.06.2019 r. godz. 11:45

SIWZ
Ogłoszenie
Informacja z otwarcia ofert
Wybór

„Wykonanie modernizacji parkingu mieszczącego się na terenie Kampusu Ochota Uniwersytetu Warszawskiego w celu dostosowania do wymogów projektu <<Wyspa>>”
Numer postępowania: CNBCh/08/2019/UM
Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 525304-N-2019
Termin składania ofert: 29.03.2019 r. godz. 11:45

Ogłoszenie.pdf
PRZEDMIAR.pdf
SIWZ.pdf
Projekt.zip
Pytanie
Informacja z otwarcia ofert
Wybór Wykaz-wyp.-i-urządz.-Zał.-Nr-4-1.docx

 

„Sukcesywne dostawy akcesoriów komputerowych oraz usługi instalacji, konfiguracji i ulepszenia systemów informatycznych dla Centrum Nauk Biologiczno – Chemicznych oraz Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego”
Numer postępowania: CNBCh/64/2018/UM
Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem: 2019/S 041-092374
Termin składania ofert: 09.04.2019 r. godz. 11:45
Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/

Ogłoszenie.pdf
ID Postępowania 64.pdf
SIWZ.pdf
Jedz.zip
Klucz publiczny.zip
Załącznik nr 1.pdf
Zalącznik nr 2.pdf
Informacja dotycząca otwarcia ofert
Wybór

„Usługi instalacji, konfiguracji i ulepszenia systemów informatycznych dla Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego”
Numer postępowania: CNBCh/62/2018/UM
Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 662900-N-2018
Termin składania ofert: 28.12.2018 r. godz. 11:45

Ogłoszenie-2.pdf
SIWZ-2.pdf
Informacja z otwarcia ofert
Wybór

„Sukcesywne dostawy sprzętu komputerowego dla Centrum Nauk Biologiczno – Chemicznych oraz Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego”
Numer postępowania: CNBCh/54/2018/UM
Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem: 2018/S 243-554715
Termin składania ofert: 29.01.2019 r. godz. 11:45
Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/

ID-Postępowania.pdf
Klucz-publiczny-1.zip
Ogłoszenie-1.pdf
SIWZ
Załącznik-Nr-1-1.pdf
Załącznik-Nr-2-1.pdf
JEDZ.zip
Informacja z otwarcia ofert
Wybór

„Dostawa wyposażenia wraz z adaptacją strefy wejściowej na parterze w budynku Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego”
Numer postępowania: CNBCh/57/2018/UM
Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 652374-N-2018
Termin składania ofert: 18.12.2018 r. godz. 11:45

Ogłoszenie
SIWZ
Opracowanie
Unieważnienie

„Dostawa wyposażenia wraz z adaptacją strefy wejściowej na parterze w budynku Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego
Numer postępowania: CNBCh/39/2018/UM
Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 33690-N-2018
Termin składania ofert: 30.10.2018 r. godz. 11:45

Ogłoszenie
Opracowanie
SIWZ
Unieważnienie

„Dostawa mebli biurowych dla Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego”.
Numer postępowania: CNBCh/53/2018/UM
Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 633209-N-2018
Termin składania ofert: 23.10.2018 r. godz. 11:45

Ogłoszenie
SIWZ
Informacja z otwarcia
Ogłoszenie
Wybór

„Dostawa sprzętu komputerowego dla Centrum Nauk Biologiczno – Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego”.
Numer postępowania: CNBCh/36/2018/UM
Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem: 2018/S 164-374078
Termin składania ofert: 10.10.2018 r. godz. 11:45

Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
JEDZ
Pytanie
Informacja z otwarcia ofert
Wybór.pdf

 

„Dostawa detektora emisji atomowej (AED) wraz z oprzyrządowaniem oraz spektrometru mas dla Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego”.
Numer postępowania: CNBCh/40/2018/UM
Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 603165-N-2018
Termin składania ofert: 20.08.2018 r. godz. 11:45

Ogłoszenie
SIWZ
Pytanie
Informacja z otwarcia ofert
Wybór

 

„Wymiana sufitów podwieszanych w budynku Centrum Nauk Bilogiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Żwirki i Wigury 101”.
Numer postępowania: CNBCh/33/2018/UM
Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 590348-N-2018
Termin składania ofert: 30.07.2018 r. godz. 11:45

Ogłoszenie
SIWZ
poziom-I-etap-I
poziom-II-etap-I
poziom-III-etap-I
poziom-IV-etap-I
Informacja z otwarcia ofert
Wybór ofert